Tiến Dũng - Vietpam

Tiến Dũng

Tôi có xây dựng xưởng sản xuất 200m2 sử dụng tấm chống nóng. Đơn vị Vietpam thi công nó cho xưởng của tôi. Thủ tục và thi công nhanh chóng, bàn giao đúng thời hạn. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tôi đề ra. Nếu có mở rộng xưởng sản xuất, tôi sẽ tiếp tục thuê Vietpam xây dựng công trình.

Share: