Thư thông báo đổi tên tấm Xi măng dăm gỗ từ SMILEBOARD thành SCG CEMBOARD - Vietpam

Thư thông báo đổi tên tấm Xi măng dăm gỗ từ SMILEBOARD thành SCG CEMBOARD

Để đa dạng hóa sản phẩm, Tập đoàn SCG Thái Lan đã mua lại nhà máy sản xuất tấm SMILEBOARD. Mời các bạn xem thư thông báo dưới đây để nẵm rõ nội dung này. Hãng SCG cam kết sản phẩm chỉ đổi tên, còn cấu tạo, chất lượng sản phẩm được giữ nguyên, và tôt hơn trước.

Thư thông báo đổi tên từ SMILEBOARD thành SCG CEMBOARD

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Bài viết khác