Chứng chỉ của tấm xi măng SCG Smartboard, Smartwood - Vietpam

Chứng chỉ của tấm xi măng SCG Smartboard, Smartwood

Tấm xi măng sợi SCG SMARTBOARD và SMARTWOOD là vật liệu xây dựng xanh, đáp ứng mọi yêu cầu về bảo vệ môi trường, được nhiều nước chấp nhận, tương ứng với các tiêu chuẩn khắt khe nhất.Mời các bạn xem các chứng chỉ liên quan đến tấm xi măng SCG Smartboard và Smartwood: 

Còn tại Việt Nam, tấm SCG SMARTBOARD đáp ứng các tiêu chuẩn về hợp chuẩn, hợp quy theo luật định.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG IS SFCC O9001

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO SFCC 14001

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

CHÚNG NHẬN CHỐNG CHÁY CÁC TẤM SMARTBOARD

 

 

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Bài viết khác